Faedah surat “Al-Ikhlas, Al- Falaq, dan An-Naas”

Dari Abdullah bin Hubaib ra., ia berkata, “(Suatu ketika) kami keluar pada malam yang gelap gulita dan sedang hujan. Kami meminta kepada Rasulullah saw. agar berkenan mendo’akan kami. Maka kami pun menjumpai beliau, lalu beliau bersabda, “Katakanlah!” Saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, “Katakanlah!” Saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian saya bertanya, “Apa yang harus saya katakan, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “qulhuwa allaahu ahad dan dua surat perlindungan (Al-Falaq dan An-Naas) tatkala sore dan pagi hari masing-masing tiga kali, niscaya ia sudah mencukupi dari segala sesuatu.” (Hadist riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i. Tirmidzi berkata, “Ini hadist hasan sahih.”)

  ©Template by Dicas Blogger.